Välkommen till

Nässjö Älgskötselområde SydVäst (NÄSV)

5st Pottkalvar släppta för Jaktlag över 450ha som fyllt kalvtilldelningen. Sista jaktdag 31/12. Rapportera omgående i viltdata och till Lars K.

Kalvområdenas pottjakt avslutad.

Tilldelning klar se inloggad sida!

Styrelsemöte 12/1 kl 19

Arealavgift skall betalas senast 1 mars. 50öre/ha dock lägst 100kr per Jaktlag till bankgiro nedan.

OBS! Det är mycket viktigt att ni anger vilket älglag som betalning avser, gärna även kontaktuppgift.

Betalas in på bankgiro: 5160-3280

Vuxen älg: 750:-

Kalv: 100:-

 

Nu har vi bankgiro 5160-3280