Välkommen till

Nässjö Älgskötselområde SydVäst (NÄSV)

 

Avstämningsmöte jakten 20/11 kl 19

Pottkalvsjakten på kalvområdena är avslutad.

Fällavgifter 2018/2019

Vi har tidigare skickat ut faktura baserad på tilldelning, nu när vi har ett fungerande bankgiro nummer, betalar ni efter vad ni skjutet.

OBS! Det är mycket viktigt att ni anger vilket älglag som betalning avser, gärna även kontaktuppgift.

Betalas in på bankgiro: 5160-3280

Vuxen älg: 750:-

Kalv: 100:-

 

Nu har vi bankgiro 5160-3280